Artikel

Smittskydd Gris

För att hålla suggor och smågrisar friska och är det viktigt att förhindra spridning av smittor såväl utifrån som inom besättningen. Djur som köps in till besättningen ska därför hållas i karantän. Glöm inte att föra in karantänen som en avdelning i din produktionsplan. Gyltor som rekryteras i den egna besättningen ska hållas för sig själva och inte ha kontakt med andra grisar. Dokumentera vilka djur som har köpts in  och hur djurförflyttningar har gjorts inom besättningen. Tänk på att besökare kan bära med sig smitta in i besättningen och därför alltid ska följa gällande smittskyddsbestämmelser och fylla i besöksjournalen.