Artikel

Sheep Breeders Round Table 2022, med Sverige som gästföreläsare

I November var det dags för Sheep Breeders Round Table (SBRT) strax utanför Nottingham. SBRT är en tre dagars konferens för Engelska fåravlare, i år var temat ”UK Sheep genetics delivering for the nation”. Eller fritt översatt ”Fårgenetik för den engelska nationen”. Som temat antyder så tar man detta på största allvar, genetik och utvecklingen av densamma är i allra högsta grad ett nationellt intresse i England och har potentialen att lösa många olika problem inte bara för den enskilde men även för nationen.

Konferensen var uppdelad i 8 olika sessioner, med olika infallsvinklar på samma utmaningar:

  • Forskning till praktik
  • Framtidens får
  • Nöjd konsument
  • Dagens produktion
  • Avancerad avelsteknik
  • Ökat genomslag för dagens avelsmål
  • Avel för bättre djurvälfärd
  • Får & Lamm industrin om 10 år

Totalt var det 22 olika föredragshållare. I sessionen kring -Avel för bättre djurvälfärd, hade de bjudit Titti Strömne och Tomas Olsson att hålla i två föreläsningar. Titti talade om Elitlamm och Tomas om hur vi i Sverige gör avelsurval med tanke på förbud mot kastrering och svanskupering. Detta gjorde dom med flaggan i topp. 😊

Förstås finns det mängder att ta upp från dessa tre dagar men de återkommande fokusområdena var Ekonomi, Miljö och Djurvälfärd.

Att lämna EU har försämrat ekonomin för lammproducenten, numer kommer man inte åt de höga priserna som finns i EU utan att betala exportavgifter. Det lamm som tidigare var värt 100 € är nu värt ca 70 € på grund av merkostnader och handelshinder. Den stora marknad som man trott finnas tillgänglig för engelsk lamm fanns inte där. Köparna hade redan leverantörer och det brittiska lammet behövde prisas in på många marknader.

Djurvälfärd är något man tar på största allvar då det spås bli nästa stora argument för att kunna leverera lamm till olika marknader, t.ex EU, men även till hemmamarknaden. Svanskupering, parasiter, antibiotikaförbrukning osv är högt upp på dagordningen och skall delvis lösas med hjälp av genetik och avel, hur kan man koppla dessa parametrar till olika EBV’er, (avelsvärden). Man ser även stora utmaningar med de många livdjursauktioner som hålls och att djuren byter ägare och plats flera gånger innan slakt. Ett aktivt arbete för att minska detta pågår. På avelssidan, för att kompensera brister i systemet, planerar man att skapa ett ”EBV” för ätkvalitet. Miljön och produktionens påverkan av den samma är också i fokus. Det huvudsakliga argumentet för ”nationen” att stötta den inhemska produktionen är att den blir mer klimatpositiv, ökar biologisk mångfald och skapar ”Feel Good Values”. – Kan man motivera en lammdödlighet på 10%? – Är det en hög djurvälfärd?

Det är väldigt inspirerande att vara med på en sådan här konferens, delvis i mötet med branschfolk men även att få ta del av föreläsningar och diskussioner som följer. De brittiska utmaningarna är väldigt lika de utmaningar vi står inför och vi kan lära mycket av varandra. Kanske är den största utmaningen, för både britter och oss, att verkligen göra verkstad av alla olika möjligheter som finns.