Artikel

Reserapport från ESPHM-kongressen i Utrecht

Vid årets internationella griskonferens i holländska Utrecht i maj märktes ett ökat fokus på djurvälfärd. Precis som vid den internationella konferensen i USA tidigare i år, AASV Built to last, fick föreläsningar samt studier kring djurvälfärd större plats än tidigare. Exempelvis berörde två av huvudföreläsningarna svansbitning respektive pig health management. Här refereras en del av de föreläsningar och posters som vi tog del av under kongressen.

Läs hela artikeln här

Artikeln är skriven av Kaisa Ryytty Sylvén och Johanna Fjelkner, Gård & Djurhälsan. Den publicerades i tidningen Grisföretagaren, nummer 8 2019.