Artikel

Rätt injektionsteknik för bästa effekt!

Mediciner är dyra! För att du ska få en så bra effekt som möjligt av medicineringen krävs en god injektionsteknik. Det är också viktigt att använda rätt storlekar på kanyler och sprutor.

Inom svinproduktionen hanterar vi djur av många olika storlekar. Vi behandlar allt ifrån spädgrisar som väger runt 1,5 kg till suggor som ligger på 200–300 kg. Detta kräver olika storlekar på både kanyler och sprutor.

Korta kanyler
De flesta använder smala och korta kanyler på spädgrisar (0,8 x 12-25mm). Däremot ser vi att det ibland används alltför korta kanyler på suggor när en intramuskulär injektion skall utföras. Många vacciner, all antibiotika och antiinflammatoriska preparat skall injiceras i muskel. För att säkert nå in djupt intramuskulärt krävs en kanyllängd på minst 38 mm. Genom att använda en relativt grov kanyl (1,2–1,6 mm) minskar tiden för själva injektionen, vilket också kan vara lämpligt. I samband med vaccination mot PCV2 på suggor har vi uppmärksammat att risken för att få bölder efter injektion ökar om det används för kort kanyl. Blodprover har också visat att antikroppsnivåerna inte blir tillräckliga när vaccinet inte injicerats i muskeln. Det leder till en minskad effekt av vaccinet, som för att det skall förebygga PMWS hos avkomman skall ge en hög antikroppsnivå i råmjölken. Detta gäller även andra vacciner som skall ge antikroppar till spädgrisen via råmjölken. Vid subkutan injektion kan kortare kanyl användas, dock inte kortare än 20 mm.

Storlek på spruta
Vad gäller storleken på sprutan skall man också tänka på vad som används. Exempelvis behandlas små grisar idag med antiinflammatoriska preparat som skall ges i mycket små mängder. Det är då viktigt att använda en 1 ml-spruta för att kunna dosera rätt.

Slentrian
En annan sak som vi har lagt märke till är att många suggor bara väger 200 kg! Åtminstone får de inte behandling för mer. Alltför ofta används slentrianmässigt en fylld 20 ml-spruta vid behandling av suggor. Det kan i vissa fall innebära att de bara får två tredjedelar av rekommenderad dos. Även här kan förväntad behandlingseffekt utebli. Använd istället en 30–60 ml-spruta eller automatspruta av lämplig storlek för att få rätt dosering till stora suggor.

Intramuskulär injektion
De injektionspreparat vi använder till grisar skall antingen ges i muskeln (intramuskulärt) eller under huden (subkutant). All intramuskulär injektion skall utföras bakom örat på grisens hals oavsett storlek. Det är viktigt att veta att tjockleken på späcklagret på halsen ökar snabbt ju längre bak från örat man kommer på den stora grisen. Man skall därför hålla sig nära öronbasen när medicinen injiceras. Nålen ska också försöka att riktas så rakt in som möjligt för att komma in på djupet av muskeln. Vid behandling av späda grisar kan det vara bra att dra lite i huden innan kanylen sticks in för att efter injektionen släppa den igen. På det sättet skapas en backventil som gör att inte allt rinner ut ur stickhålet. Visserligen är det små mängder som sprutas in, men musklerna är inte heller så stora. På den lilla grisen går det att vinkla nålen något mer eftersom den inte behöver gå så djupt.

Subkutan injektion
En subkutan injektion ges på samma ställe som den intramuskulära, alltså bakom örat på grisen. En kortare kanyl bör då användas. Injektionen kan också utföras i svansvecket och det är särskilt lämpligt när suggorna står i ätbås. Här är det viktigt att det görs rätt! Risken är annars att man kan få infektioner eller bölder efter injektionen. Först och främst skall injektionsplatsen vara ren från gödsel! Annars är risken stor att bakterier dras in med kanylen. Svansen skall lyftas framåt uppåt så att två veck bildas på var sin sida av svansen. Sedan injicerar man i någon av de veck som ses vid sidan av svansen.

Säkerhet
Både din egen och djurets säkerhet är viktig i samband med behandlingar. Tänk på att vara lugn och inte stressa när du behandlar djuren. Låt behandlingsrundan ta tid. Chansa aldrig när du injicerar. Dels kan djuret skadas och dels kan du hamna på helt fel ställe med injektionen. Därmed får du inte den effekt av behandlingen som du är ute efter. Om du inte är säker kan det i vissa fall vara bättre att bremsa suggan för att kunna utföra en riktig behandling. Diskutera gärna igenom både material och teknik med din besättningsveterinär. Tänk på att en kontinuerlig uppföljning av behandlingar är viktig och att ett dåligt resultat inte alltid behöver bero på ett fel på det använda preparatet.

Stoppkloss
På Agromecmässan i Herning visades några nya produkter som kan underlätta vid injektion. Företaget Grene har tagit fram en kanyl med inbyggd stoppkloss som de kallar Toku-E. Denna extra klack på kanylen skall göra att nålen inte försvinner in i kroppen om den går av. Kanylens svagaste punkt är mellan stoppklossen och fattningen och om den bryts är det lätt att dra ur den igen. Kanylen finns i olika storlekar.

Datasystem
En annan nyhet för den större besättningen är Chem Vets Acushot needlefree injection. Det är ett transportabelt datasystem för kanylfri injektion som kan användas vid volymer upp till 2,5 ml (exempelvis vacciner och järn). Det kan ställas in för både intramuskulär och subkutan injektion. Injektionshandtaget hålls mot grisens hud och medicinen skjuts in under högt tryck via en mycket tunn stråle genom huden. Väl inne i vävnaden fördelas medicinen antingen under huden eller i muskeln. Man bär med sig en liten dator som styr injektionsvolymen och registrerar både injektionen och mängden som injicerats. Överföring av data kan sedan ske till en annan dator. Ingen av dessa produkter har testats i besättning från djurhälsovårdens sida och vi får återkomma när vi vet mer om dem.

Magnus Paulsson
Svinhälsoveterinär