Artikel

På kanylen

Det gäller att vara säker på handen vid hantering av sprutan och veta var kanylen ska stickas in för att läkemedlet ska ha önskad verkan. Kunskapen lärs ut på kurser i villkorad läkemedelshantering och av den ansvariga veterinären på gården. Men repetition är sällan fel. Glöm aldrig att anmäla dina nyanställda till dessa kurser.

Artikeln är skriven av Maria Lindberg, Gård & Djurhälsan och publicerad i tidningen Grisföretagaren nr 8/2020.

Läs hela artikeln här