Nyhet

Växer lammen som de ska?

Att kontrollera lammens tillväxt är ett bra sätt att ha koll på lammens välmående och gör också att åtgärder kan sättas in vid rätt tidpunkt.  Det går inte att hullbedöma lamm på det sätt som man hullbedömer vuxna djur eftersom unga lamm inte har hunnit sätta fett än. Vägning av lammen med jämna mellanrum ger ett bättre mått på deras tillväxt. Lamm på bete bör växa runt 250-300 g per dag men kan växa betydligt mer beroende på ras, beteskvalitet/foderkvalitet m.m. Om lammens tillväxt är mindre än 200 gram om dagen bör man fundera på varför. Hur är beteskvaliteten? Betesbrist? Parasitstatus? Mineralstatus?

 

Exempel på lämpliga vägningstillfällen:

  • Vid ca 60 dagar. Denna vägning säger mycket om tackans mjölkproduktion då lammet fram till denna ålder är beroende av tackans mjölk för sin tillväxt. Vid denna tidpunkt kan det också vara lämpligt att hullbedöma tackorna för att fånga upp tackor som tappat i hull under digivningen.
  • Försök sedan att väga lammen med minst 14-21 dagars intervall för att följa deras utveckling. Detta gör att du enkelt kan sätta in åtgärder som gynnar tillväxten om de inte växer som de ska.
  • Vid 110 dagar. Underlättar planering inför slakt.

Om man inte har någon bra våg att väga lammen med kan man välja ut några enstaka lamm som man följer och väga dem i famnen med personvåg för att få ett hum om hur det går med tillväxten. Tänk på att välja ut lamm som inte är syskon.

Läs mer om betestips och lammtillväxt här: #kollpålammen, Betet! Mät och Väg, bli framgångsrik! och Lamm på bete – tips för bästa tillväxt