Nyhet

Våren är här! -Dags att tänka på frasbrand, igen!

Frasbrand är en sjukdom orsakad huvudsakligen av Clostridium chauvoei ensam eller i ”maskopi” med andra clostridier. Den är en anaerob sporbildande bakterie som är historiskt välkänd världen över men trots det smått mystisk när det gäller detaljer kring epidemiologin (spridning, inkubationstid, infektionsdos, överlevnad). Sjukdomen har funnits och finns i Sverige oftast som sporadiska fall. Under vissa år kan dock sjukdomen blossa upp i vissa regioner och orsaka mindre lokala ”epidemier”. Så har det skett i början på seklet på Öland. Under 2015 kom ett utbrott i Skaraborg tätt följt av ett utbrott i Skåne under 2017.

Var finns bakterien som orsakar frasbrand?

Någon bra förklaring om varför och hur den har spridit sig just där det har skett, har man inte. Det man vet är att sporerna är väldigt motståndskraftiga i miljön och kan överleva i åratal i jorden (det finns uppgifter om överlevnad i jorden i allt från några få år till ett tiotal år).

Smittvägen är oral, dvs djuren får i sig smittan genom munnen. Vanligast är att det sker under betesperioden, i samband med grävarbeten, dikesrensningar eller torra perioder med sprickbildning i marken samt efterföljande störtregn eller översvämningar. Ibland blossar smittan upp utan kända händelser. Det finns beskrivna fall då jordinblandning i ensilage har orsakat sjukdomen.

Hur ser symtomen för frasbrand ut?

Sjukdomens beskrivande namn kommer från gasbildningen i berörda muskler (oftast lår på bakben) som gör att vid beröring ”frasar” det.

De här typiska symptomen är vanligare på lite större eller vuxna djur. Kalvarna som är mest känsliga dör oftast mycket snabbt utan typiska kliniska symptom. Diagnosen är ibland svår att ställa.  En noggrann genomgång av historik, plötslig ökning av dödlighet hos fina och i övrigt friska kalvar kalvar på bete och inte minst obduktion ger diagnosen snabbt i de flesta fall.

Behandling och förebyggande av frasbrand

Bakterien är känslig för penicillin. Problemet är att identifiera de djur som skall behandlas snabbt nog – speciellt om den drabbar kalvar på bete.

Vid redan utvecklad frasbrand i muskulaturen är antibiotikabehandling sällan motiverad för produktionsdjur.

I övrigt är det ”sunt bondförnuft som gäller”:

  • Det finns bra hjälp att få! -Kontakta din veterinär!
  • Vaccinera djuren och flytta dem till nytt bete
  • Informera de som har eventuellt köpt djur från dig eller lånat ut djur till dig (tex avelstjur)
  • Informera dina grannar som har nötkreatur och får
  • Eventuell behandling med penicillin av alla riskdjur kan vara ett alternativ i allvarliga fall
  • Öka tillsynen för att upptäcka nyinsjuknade djur
  • Vaccinera alla djur i fall av utbrott. Det finns flera vaccin som skyddar väl.
  • Gör upp en flerårig vaccinationsplan med din djurhälsoveterinär på Gård&Djurhälsan

Vill du veta mer om sjukdomen besök gärna www.gardochdjurhalsan.se eller www.sva.se

För mer information eller kontakta oss nöthälsoveterinärer på telefon.