Nyhet

Vägledning för djurägare och transportörer vid djurskyddsbedömning av djur inför transport till slakt

Denna branschvägledning har till syfte att vara ett verktyg för att underlätta bedömningen inför beslut om ett djur är i skick att transporteras till slakt. Målsättningen är att undvika både onödigt lidande hos djuren och att information går vidare till Länsstyrelsen eller att åtalsanmälan skickas till åklagare/polis.

Jordbruksverkets vägledning kan även användas av djurägare och transportörer. Den beskriver olika bedömningsområdena vad gäller djuren och gällande lagstiftning samt andra bedömningsområden som faller under slakteriets ansvar, tex fixering och bedövning.

Den här branschvägledning är till för dig som djurägare och kompletterar Jordbruksverkets vägledning. Fokus är på bedömningen av själva djuret och ska underlätta för dig som djurägare att fatta beslut om djuret är i skick att transporteras till slakt.