Nyhet

Vaccinering mot influensa

I november finns vaccin mot årets säsongsinfluensa på landets vaccinationskliniker.

Det finns flera fördelar med influensavaccinering för dig som har en grisbesättning och arbetar med grisar. Genom att personalen är vaccinerad medverkar man till att skydda grisarna från smitta och därmed försvåras utveckling av mer patogena influensavirus i framtiden. En mer direkt fördel är att du och personalen slipper sjukskrivningar under influensaperioden.

För att skydda djuren och att inte bidra till utveckling av mer patogena influensavirus i framtiden:

  • Vaccinera dig/ din personal
  • Arbeta inte med dina grisar då du är sjuk eller har influensasymptom