Nyhet

Utbildning av Blå Stjärnor

G&D har under första veckan av oktober haft en av två årliga kurser för Blå Stjärnor i Villkorad läkemedelsanvändning. En del av kursbeskrivningen på Blå Stjärnans hemsida lyder: ”Det är viktigt att våra medlemmar har denna kunskap för att i en krissituation kunna assistera veterinärer.”

Deltagarna genomför fastställda självstudier, följer föreläsningar och skriver kursprov, men får även under tre kursdagar genomföra injektioner på får, gris och nöt – efter att först ha tränat på apelsiner!

Vi på G&D har träffat dessa hjälpsamma och djurintresserade ”stjärnor” under arbete med till exempel massvaccinationer under utbrottet av Blåtunga, och ser att de fyller en viktig funktion för att hjälpa både djurägare och veterinärer.

På bilderna ses två av Blå Stjärnans eldsjälar, Camilla Öberg och Alexandra Rashem, redo att ta sig an arbetet med fåren under oktoberkursen.