Nyhet

Utan spaning ingen aning!

Talesättet i rubriken är ett skämtsamt sätt att beskriva, att om man inte har koll på sin verklighet/vardag, så vet man inte var man är eller i vilken riktning man ska förflytta sig.

Vardagen för en grisproducent handlar mycket om foder; foderrecept, foderberedning, utfodring, utfodringsstrategi, foderspill, foderleda.

Ibland drabbar ”foderledan” inte bara grisen, utan även ägaren. Dels på grund av utmaningen i att få grisen att äta tillräckligt och att växa så mycket som möjligt på sin fodergiva, dels på grund av utmaningen i att hålla koll på foderförbrukning och foderkostnad.

Inom slaktgrisproduktionen utgör fodret drygt 40 % av de rörliga kostnaderna (inklusive arbetskostnad) och inom smågrisproduktionen utför fodret 50 – 55 % av de rörliga kostnaderna! I dessa tider med kraftiga prishöjningar på både spannmål, soja och andra proteinvaror så är det viktigare än någonsin att ha koll på sin foderförbrukning och sina foderkostnader.

Produktionsuppföljning med hjälp av WinPig Sugg eller WinPig Slakt är ett ypperligt sätt att ha koll på foderförbrukning och foderkostnader (och mycket annat).

Ett enkelt exempel visar på det ekonomiska värdet i att öka slaktgrisarnas fodereffektivitet, bland annat med hjälp av WinPig Slakt, och hur liten den kostnaden är jämfört med en förbättrad foderekonomi:

  • Medelfoderförbrukningen i svenska WinPig Slakt-besättningar år 2020: 25,3 MJ NE/kg tillväxt
  • De 25 % bästa WinPig Slakt-besättningarna: 22,9 MJ NE/kg tillväxt
  • En förbättring med 2,4 MJ NE/kg tillväxt ger en minskad foderåtgång på 216 MJ NE per gris vid en slaktvikt på 92 kg
  • Med dagens foderpriser (27 öre/MJ NE) innebär det en minskad foderkostnad på 58 kr per gris
  • Vid 1200 slaktgrisplatser (ca 4000 årsgrisar) blir det en sänkt foderkostnad med 230 000 kr!

Om WinPig Slakt kan bidra till denna kostnadsbesparing, så är en årsavgift på t.ex. 4600 kr vid 1001 – 5000 slaktgrisar per år minst sagt försumbar!

 

Till sist några ord på vägen

  • Foderförbrukningen och foderkostnaden per gris ”blir inte som det blir” utan detta kan du påverka själv!
  • Därför, satsa på produktionsuppföljning med hjälp av WinPig!
  • Med hjälp av Gård & Djurhälsans produktionsrådgivare kan du använda resultaten från WinPig för analyser och till att hitta nya förbättringsvägar.
  • Lägg energi på det du kan påverka!

 

Vill du veta mer om WinPig-programmen, så maila till winpig@gardochdjurhalsan.se

 

Vill du veta mer om Gård&Djurhälsans produktionsrådgivning, kontakta

Camilla Hallgren, camilla.hallgren@gardochdjurhalsan.se, tel 0705-40 54 74

Ingvar Eriksson, ingvar.eriksson@gardochdjuhalsan.se, tel 0706-48 78 10