Nyhet

Tre veterinärer från Gård & Djurhälsan är numera internationella specialister inom grishälsa

PRESSMEDDELANDE Uppsala, 2024-06-12 – Gård & Djurhälsan kan stolt tillkännage att våra veterinärer Kaisa Ryytty Sylvén, Johanna Fjelkner och Axel Sannö numera är EBVS® European Veterinary Specialist in Porcine Health Management, Diplomates i ECPHM (European College of Porcine Health Management). Efter många år av intensivt arbete med studier, artikelskrivande och möten har de framgångsrikt klarat de omfattande tentamina som ägde rum i Portugal för ett par veckor sedan.

Detta är en betydande prestation för svensk veterinärmedicin, då det är många år sedan Sverige senast fick nya Diplomates inom ECPHM. Att tre personer klarar dessa utmanande tentamina samtidigt är smått historiskt och vittnar om deras utomordentliga kunskap och engagemang.

Betydelsen för svensk veterinärbransch

Med tillskottet av Kaisa, Johanna och Axel finns det nu totalt sex aktiva European Veterinary Specialists in Porcine Health Management i Sverige, detta stärker den svenska kompetensen inom detta specialistområde avsevärt. Deras nya titlar innebär att de besitter en djupgående kunskap om hälsa och sjukdomar hos grisar, vilket kommer att gynna oss som deras arbetsgivare, kunder och den bredare veterinärkompetensen i Sverige.

Resan till diplomering

Kaisa, Johanna och Axel har under flera år balanserat sina studier med praktiskt arbete, vilket har inneburit långa dagar och krävande arbetsuppgifter. De har publicerat artiklar i vetenskapliga tidskrifter och deltagit i internationella konferenser. Deras framgång vid tentamina i Portugal, som varade i flera dagar, är en bekräftelse på deras hårda arbete och dedikation.

Framtida visioner

Nu när de har erhållit sina diplom ser Kaisa, Johanna och Axel fram emot att fortsätta bidra till svensk grishälsovård. Deras mål är att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet för att förbättra hälsan och välbefinnandet hos grisar och därmed stödja en hållbar och effektiv djurproduktion.

Citat

  • Utbildningen har varit väldigt givande, om än krävande, ökad kunskap och förståelse är något som gynnar branschen, Gård och Djurhälsan men framför allt våra grisproducenter – det är roligt att kunna bidra med aktuell och djupgående kunskap!
    Kaisa Ryytty Sylvén, Djurhälsoveterinär Gris, Gård & Djurhälsan
  • Utbildningen har även gett oss ett brett nätverk med grisveterinärkollegor runt om i Europa och inte att förringa – en möjlighet att också sprida kunskap om hur vi jobbar med förebyggande hälsovård, låg antibiotikaförbrukning och djurvälfärd i Sverige.
    Johanna Fjelkner, Djurhälsoveterinär Gris, Gård & Djurhälsan
  • Det är av yttersta vikt för oss som kunskapsföretag att vi deltar i internationella nätverk och att våra medarbetare har högsta kompetens, jag är mycket stolt över våra nya diplomates!
    Håkan Henrikson, VD Gård & Djurhälsan.

Kontaktinformation

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Henrikson, VD
046-12 25 53 | hakan.henrikson@gardochdjurhalsan.se

 

Om Gård & Djurhälsan

Gård & Djurhälsan Sverige AB är ett rådgivningsföretag som arbetar för ett bibehållet högt hälsoläge i en effektiv och lönsam gris-, får- och nötköttsproduktion. Vår vision är en lönsam djuruppfödning med världens bästa djurhälsa och vårt motto är friska djur ger välmående gårdar.

 

> PRESSMEDDELANDE: Tre veterinärer från Gård & Djurhälsan är numera internationella specialister inom grishälsa