Nyhet

En träff om lammöverlevnad tillsammans med djurhälsoveterinär Ulrika König

Träffen riktar sig till mer erfarna lammproducenter.

Lamningen och omhändertagandet av lammet de första dagarna är kritiska moment. Det är viktigt att vara väl förberedd för att kunna undvika onödigt djurlidande och ekonomiska förluster. Den här kursen vänder sig till dig som har hållit på ett tag och som känner att du vill fördjupa dina kunskaper i ämnet.

Medverkande

Ulrika König, djurhälsoveterinär får, Gård och Djurhälsan och Ann-Sofie Hedberg och Therese Erneskog, Länsstyrelsen i Örebro län.

Program

Vi kommer ta upp ämnen som:

  • Råmjölk
  • Orsaker till lammdödlighet; faktorer hos tackan, hos lammet och i miljön.
  • Sjukdomar hos det späda lammet som tex watery mouth, drunken lamb syndrome och mineralbrister.
  • Utredning av hög lammdödlighet.

Mer information och anmälan:

https://www.lansstyrelsen.se/5.5f1826cc1841996d48839375.html