Nyhet

Torkamöte i Skåne

Håkan Henrikson, VD G&D och Amelie Andersson, Djurhälsoveterinär G&D var på LRFs torkamöte i Skåne igår 4/7. De pratade med en hel del nötköttsproducenter som hade dålig tillgång på grovfoder.

Mötet hölls på Övedskloster med inledning av Hans Ramel, ordf LRF Skåne. Ca 200 person med anknytning till lantbruket deltog på mötet. Budskapet var att även om det områdesvis ser lika illa ut som 2018, har vi lärt oss mycket av förra torkan. Det är absolut ingen panik bland bönderna, men det ekonomiska läget är ansträngt i primärproduktionen. Det är mycket mer pengar i alla grödor i år, med tanke på höga priser på insatsvaror och dessutom har vi ett mycket högre ränteläge. Representanter från rådgivningssidan, banker, slakt- och förädling samt länsstyrelsen deltog på mötet.