Nyhet

Tips vid avlivning av kalvar

Som djurägare är du ansvarig för att dina djur inte utsätts för onödigt lidande. Det innebär att du är skyldig att se till att djur som är så allvarligt sjuka eller skadade att de inte kan tillfriskna, avlivas omgående. Bedömningen är naturligtvis svår, särskilt när det gäller kalvar. Fråga din veterinär om du är osäker på prognosen för en sjuk eller skadad kalv. Du får avliva själv om du vet hur det ska gå till.

Läs hela artikeln i vår kunskapsbank >>