Nyhet

Tänk på detta vid inköp av djur 

Säljaruppgifter om

 • MV-status – Begär kopia på giltigt MV-intyg
 • Klövkontroll – Begär djurägarförsäkran angående fotröta
 • Avmaskning och träckprovsresultat
 • Sjukdomsregistreringar från slakteriet
 • Förekomst av smittsamt munexem/Orf
 • Behandlingar mot utvärtes parasiter
 • Kontakt med importdjur
 • Övriga symptom på sjukdom som iakttagits i besättningen

Dessa uppgifter erhålls lättast genom att säljaren fyller i ”Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning”.

Du hittar den här!

 

Karantän i korthet

 • Alltid vid inköp/inlåning/återkomst
 • Minst 4 veckor men helst 6 veckor
 • Eget utrymme inomhus med egen utrustning och egna kläder
 • Klövkontroll och Klövbad med Zinksulfat 10 % in och ut ur karantän
 • Träckprov och Avmaskning med Ivermectinpreparat
 • Kontroll av behandlingseffekt 7-10 dygn efter avmaskning
 • Avlusning
 • Ev avmaskning mot stora leverflundran

Läs mer här om smittskydd!