Nyhet

Tänk på detta när du tagit prov för MV!

På förekommen anledning vill vi göra er uppmärksamma på att det är viktigt att avvakta provsvar innan ni skickar provtagna djur till slakt.

Emellanåt händer det att vi får positiva prover inom MV/CAE-programmet.

Om det föreligger någon som helst tveksamhet om det är ett sant eller ett falskt positivt prov görs i dagsläget kompletterande tester. Det innebär att vi kontaktar djurägaren och begär in ett nytt blodprov från det/de djur som slagit ut positivt på testet.

I fall med positiva prover (sant eller falskt) så återkopplar ansvarig veterinär inom MV/CAE-programmet till dig som djurägare så fort svaret inkommit till Gård&Djurhälsan. Observera att det som regel tar ca 3 veckor efter provtagningen innan vi har fått svar från SVA.

Har du djur som står på slaktlistan efter en MV/CAE-provtagning så SKICKA INTE det/de djuren till slakt innan ni kontrollerat med oss att analyssvaret kommit och allt är ok.

Om vi inte kan ta ett nytt prov på det/de djur som testats misstänkt falskt positivt, så står vi i en situation där vi har svårt att avgöra om det var ett falskt eller sant testresultat.

Eftersom MV/CAE är så långsamt förlöpande sjukdomar så måste vi tyvärr tillämpa försiktighetsprincipen och besättningen tappar sin status.

Som regel tar det längre tid än några veckor efter provtagningen innan ni får ert status-intyg. Det är i de fall vi får positiva prover som återkopplingen till dig sker inom några veckor.

Till sist en annan viktig påminnelse

Har du kontakt med annan besättning begär alltid en kopia på giltigt MV/CAE-intyg utfärdad för aktuell besättning. Kom ihåg att om inget giltigt intyg finns, då finns ingen giltig status heller.

Tveka inte att kontakta oss i MV/CAE-programmet om du har frågor!

MV-teamet nås via G&Ds växel 0771-21 65 00 eller mejl mv@gardochdjurhalsan.se.

Emelie Larsdotter, Fårhälsoveterinär, ansvarig veterinär för MV/CAE-programmet