Nyhet

Svensk behandlingsstudie om akut lunginflammation hos kalv

En svensk behandlingsstudie om effektivitet av bensylpenicillin, oxytetracyklin och florfenikol vid behandling av akut odifferentierad lunginflammation hos kalv.

En artikel är nu publicerad i vetenskaplig tidskrift där Gård &Djurhälsan tillsammans med SVA och SLU har genomförd en studie inom ramen för Svarmpat. Studien visar att penicillin, vid behandling av akut odifferentierad lunginflammation hos svenska kalvar, ger tillräckligt bra behandlingsresultat jämfört med behandling med  tetracyklin och florfenikol. Slutsatsen av studien rimmar bra med nuvarande behandlingsrekommendationer för behandling av lunginflammation hos svenska kalvar där penicillin anges som förstahands val. Vid terapisvikt, avvikande kliniska symtom eller hög dödlighet ska alltid diagnostik användas för att verifiera infektionsagens, eftersom bakterier som Mycoplasma bovis eller penicillinresistenta stammar av Pasteurella multocida kan förekomma hos svenska kalvar.

Foto: Virpi Welling

 

>> Ladda ned och läs behandlingsstudien