Nyhet

Statuskontrollen – ny funktion inom MV/CAE-programmet

Vi i MV/CAE-teamet har successivt arbetat för att vår flik på hemsidan ska vara lättöverskådlig och att där finns den information som ni behöver. Som en led i detta har vi nu utarbetat en sökfunktion som vi döpt till ”Statuskontrollen”.

Genom att skriva in det SE-nummer vars status du vill få information om och göra en sökning får du besked om besättningen har en aktuell M3/C3 eller MV/CAE-fri status och hur länge den är giltig. Vid en sökning kan det se ut på två sätt, enligt nedan.

ELLER

Ett av programmets syften är att möjliggöra en säker livdjurshandel. Statuskontrollen är ett led i att underlätta detta.

Att besättningen inte får grönt ljus kan ha flera olika orsaker exempelvis att besättningen inte är ansluten till programmet, att besättningen är ansluten men inte har förnyat sin status i tid, att besättningen har lägre status än M3/C3.

 

Vi hoppas att ni kommer att få användning av funktionen och att ni kommer att använda den flitigt!

Statuskontrollen!

 

Hälsning MV/CAE-teamet på Gård & Djurhälsan

Telefon alla vardagar kl. 09.00 – 12.00, 0771-21 65 00          Mail: mv@gardochdjurhalsan.se