Nyhet

Smittspårningen visar att den ovanliga salmonellan även finns hos vildsvin

Arbetet med att bekämpa och smittspåra den ovanliga formen av salmonella, Salmonella Choleraesuis, som nyligen konstaterats i en grisbesättning i Skåne fortsätter. Jordbruksverket meddelar idag att inga nya fall har upptäckts bland tamgrisar men smittspårning visar att samma stam av salmonella påvisats i provtagningen från två vildsvin i området kring Hässleholm, i norra Skåne.

Sambandet mellan den spärrade besättningen och fynden bland vildsvinen är ännu inte klarlagt men arbetet med att kartlägga detta pågår för fullt.

– Inom smittspårningen arbetar vi bland annat med att försöka ta reda på varifrån smittan kommer och hur den har kommit in i besättningen. Vi arbetar med flera spår. En teori har varit att vildsvin kan ha spelat en roll i smittspridningen, vilket de här senaste fynden kan indikera. I smittspårningen har vi också tittat tillbaka på äldre prover, och ett av de två vildsvinen var provtaget i juni i år. Efter kompletterande analyser har vi alltså sett samma stam i detta prov, säger tf. statsepizootolog Karl Ståhl på SVA.

Biosäkerheten viktig

Även om man  hittat salmonella på vildsvin tidigare i Sverige innebär fynden en delvis ny situation att förhålla sig till när det gäller att skydda grisbesättningarna och understryker vikten av att förhindra kontakt mellan vildsvin och tama grisar. Ett snabbt agerande med spärr och provtagning av ursprungsbesättningen har bidragit till att smittan inte har spridits vidare bland tamgrisbesättningar, vilket är bra. Men fortsatt fokus kommer ligga på att bekämpa smittan och hålla svenska grisar fria från sjukdomen, menar Jordbruksverket.

– Den spärrade besättningen har en god biosäkerhet utifrån den risksituation vi hittills har haft. Nu behöver vi myndigheter och grisnäringen gemensamt arbeta vidare med att uppdatera rådgivning och rekommendationer när det gäller biosäkerheten mot vildsvin. Kunskaperna och erfarenheterna från den här händelsen tar vi med oss in i det gemensamma biosäkerhetsarbete som redan pågår till följd av läget med afrikansk svinpest (ASF), säger Katharina Gielen på Jordbruksverket.

– Salmonella och andra sjukdomsframkallande bakterier som kan finnas på rått kött från vildsvin eller andra djur dör vid tillagning, men det är alltid viktigt att ha god hygien i köket och att genomsteka malet kött, säger Mats Lindblad, smittskyddsamordnare på Livsmedelsverket.

Läs hela pressmeddelandet här >> Jordbruksverkets pressmeddelande