Nyhet

Sällsynt möjlighet till kostnadsfri utbildning inom fårhållning!

Gård & Djurhälsan har i somras vunnit en stor upphandling där LBU-medel från EU finansierar utbildning inom lammproduktion och fårhållning.
Det ger oss möjlighet att med start i december i år erbjuda två omfattande kursserier helt kostnadsfritt för deltagarna.

Kursserien Lammföretagaren lägger grunden för en lyckad lammproduktion och vänder sig till fårägare som vill fördjupa eller uppdatera sina kunskaper, samt till dig som funderar på att börja med fårhållning.

Kursserien Lammakademin är en djupdykning i intressanta ämnen och vänder sig mer erfarna producenter.

Självklart kan du gärna delta på båda kursserierna!

De olika avsnitten i kursserierna kommer hållas digitalt så att du kan välja om du vill delta direkt under föreläsningen och ha möjlighet att ställa frågor, eller titta på föreläsningarna i efterhand om det passar bättre.

Ett av syftena med kurssatsningen är att höja kunskapsnivån i ämnen som påverkar fårens välfärd (tex. utfodring, parasitangrepp och sjukdomar) och öka förståelsen för hur god djurvälfärd också innebär ökad lönsamhet

Lammföretagaren består av 7 olika digitala kursavsnitt samt möjlighet att delta på en fysisk gårdsträff. Värdet på kursserien om den inte hade finansierats via LBU-medel motsvarar ca 7000kr. De olika kursavsnitten är:

 • Fåråret
  Vi gör en planering över fåråret tillsammans och diskuterar för och nackdelar med olika upplägg. Planen utgår från när lamningen ska ske och vi diskuterar viktiga hållpunkter för att skapa en produktion med hög välfärd för djuren, lönsam företagsekonomi och ett givande företagande. Alla deltagare får tillgång till ett smidigt program för planering av sitt eget fårår.
 • Lamning & Lammöverlevnad
  Föreläsningen går igenom hur man förbereder inför lamningen, den normala lamningen, exempel på lamningskomplikationer och hur man kan åtgärda dessa. Vi går även igenom olika åtgärder för att öka lammöverlevnaden.
 • Bete
  Vi går igenom olika typer av beten och betesstrategier för uppfödning av Lamm och Fårhållning, vilken tillväxt kan man förvänta sig på olika typer av betesmarker? Hur skall jag sköta min betesmark, gödsling, sådd, stängsling för att lyckas så bra som möjligt? Vilka arter som betesgräs skall jag satsa på? Förebyggande åtgärder mot parasitangrepp inklusive effektiv avmaskning och andra metoder för att ha kontroll över parasittrycket på bete presenteras.
 • Utfodring
  Foder och fodersmältningen, Hur funkar det? Vad säger analysen? Vi räknar foderstater och planerar ett foderår. Deltagarna får prova att använda ett foderstatsprogram. Hur fungerar min utfodring i praktiken?
 • Allmän fårhälsa
  Föreläsningen går igenom några av fårens vanligaste hälsoproblem, hur vi hanterar dem och vad vi kan göra för att förebygga dem. Särskilt fokus ligger på hur utfodring och skötsel lägger grunden till fårens hälsa samt vikten av smittskydd.
 • Byggnader och inredning
  Hur jag kan planera mitt fårstall utifrån mina produktionsförutsättningar. Vi går igenom bestämmelser kring byggnation av stallar. Ventliation och ventilationslösningar. För och nackdelar med olika byggnadslösningar.
 • Vallodling
  Hur producerar vi vall/grovfoder till våra får. Gödsling, sortval, ogräsbekämpning, vilka marker passar att producera ett bra foder på. Alternativa foder. Skörd och lagringsmetoder.

Den digitala kursserien avslutas med 12 fysiska gårdsträffar fördelade på olika platser i landet. Separat anmälning och begränsat deltagarantal.

Lammakademin består av 6 olika digitala kursavsnitt varav ett är en digital gårdsvandring. Här hålls några av föredragen av intressanta gästföreläsare. Värdet på kursserien om den inte hade finansierats via LBU-medel motsvarar ca 5 500kr. Kursavsnitten är:

 • Juverhälsa
  Varför uppkommer juverinflammation, hur kan det förebyggas, vilka riskfaktorer finns? Ylva Persson, docent i juversjukdomar hos idisslare och bitr. Statsveterinär, Statens Veterinärmedicinska Anstalt.
 • Lamningssvårigheter
  Hur förebygger man? Anatomiska och fysiologiska orsaker till lamningsproblem. Leg vet och veterinärmedicine doktor Theodoros Ntallaris, Forskare och lärare på avd för Reproduktion, inst för kliniska vetenskaper, SLU.
 • Anpassade foder och utfodringsstrategier
  Vad är lämpliga foder i min produktion. Vad är lönsamt och intressant att producera själv? Vilka restprodukter kan jag använda i min uppfödning av tackor och lamm? Vilka fodermedel är lönsamma och bra i olika produktionsfaser? Hur fungerar olika fodermedel i praktiken.
 • Hull och andra djurvälfärdsparametrar
  Vi går igenom vilka faktorer inom lammproduktionen som påverkar djurvälfärd och djurhälsa samt hur man med enkla verktyg kan övervaka dessa faktorer. Föreläsningen kommer vara interaktiv med möjlighet för diskussion i mindre grupper.  Malin Bernhard och Ulrika König, fårhälsoveterinärer, Gård & Djurhälsan.
 • Lammdödlighet
  Lamb survival: common causes of death in new-born lambs in the UK and options for prevention and treatment: En genomgång av de vanligaste orsakerna till lammdödlighet under brittiska förhållanden och förebyggande åtgärder. Joseph Angell, veterinär och forskare, Wern Veterinary Surgeons, Ruthin, Storbritannien.
 • Digital gårdsvandring Vi besöker en större lammproducent digitalt och fördjupar oss i olika frågeställningar kring dennes produktion. ”Pros and Cons”. Var, När, Hur och framför allt ”Varför” har producenten gjort olika val i sitt företagande.

Anmäl dig till kursserierna här:

Lammföretagaren

Lammakademin

Kostnadsfri digital kurssatsning! – Djupdykning i intressanta ämnen för lite mer erfarna producenter.

Gå till anmälan >>

Kostnadsfri digital kurssatsning! – När du funderar på att börja med fårhållning eller vill utöka kunskapen.

Gå till anmälan >>