Nyhet

Rinnande ögon hos lamm? Undersök dem noga!


Lamm med inrullat nedre ögonlock som orsakat ett infekterat hornhinnesår.
Foto: Djurägare

 

Just nu lammar det för fullt hos många fårägare och vi får många samtal om diverse lamnings- och lammrelaterade frågor.

En vanlig frågeställning rör tyvärr rinnande ögon hos lamm där djurägaren inte varit klar över orsaken.

Rinnande ögon hos lamm orsakas inte bara av ”vanliga” ögoninfektioner, utan oftast av inrullat ögonlock (entropion) som är den vanligaste missbildningen hos våra lamm. Inåtrullningen kan vara svår att upptäcka om man inte sett den tidigare. Det behövs noggrann undersökning av ögat på nära håll och i bra belysning. Missbildningen nedärvs recessivt, dvs både baggen och tackan måste bära på arvsanlagen för att lammet ska drabbas. Alla raser kan drabbas, men missbildningen är allra vanligast hos Texel och Texelkorsningar.

Oftast är det undre ögonlocket inåtrullat, någon sällsynt gång det övre.

Påfallande ofta missar djurägare som inte tidigare sett missbildningen (entropion), eller upptäcker den först efter att lammet lidit länge. Lamm som kniper med ögat, har ökat tårflöde eller visar andra symptom på obehag från ögat ska alltid undersökas noga utan fördröjning.

Lamm med entropion ska alltid behandlas. Entropion medför stort lidande för lammet eftersom ögonfransarna och ibland även pälsen skaver på hornhinnan. Åtgärdas det inte resulterar det oftast i hornhinnesår, ett mycket smärtsamt sår på hornhinnan, många gånger med blindhet som följd.

Om lammen är nyfödda räcker det oftast att rulla ut ögonlocket. Man drar då i huden under det ögonlocket nedåt med fingret tills man ser att ögonlocket ligger rätt. Detta kan behöva upprepas flera gånger per dag i ett par dagar. Ses tecken på infektion, kontakta veterinär.

Om problemet upptäcks först i ett senare skede eller om åtgärderna på det nyfödda lammet inte räcker för att ögonlocket ska stanna i rätt läge måste lammet behandlas av veterinär. Veterinären stramar då upp ögonlocket med agraffer (små klämmor) eller stygn. Dessa behöver inte tas bort utan faller senare bort av sig själv. Observera att det inte är tillåtet att djurägare själva sätter stygn eller klämmor för att strama upp ögonlocket. Såren på hornhinnan är ofta infekterade och ska då också antibiotikabehandlas.

Upptäcks skadan för sent kan det bli tvunget att avliva lammet av djurskyddsskäl eftersom skadorna på ögat medför stora smärtor och om de gått för långt resulterar i blindhet.

Undvik att använda drabbade lamm i avel eftersom anlaget för missbildningen är ärftlig och undvik också att betäcka en tacka som fått drabbade lamm med samma bagge igen. Glöm inte heller att rapportera missbildningen till Elitlamm om du är Elitlammsanvändare.