Nyhet

Regional tankmjölksundersökning för salmonella

Under hösten 2020 kommer en myndigheterna att göra en regional tankmjölksundersökning som en del övervakningen av salmonella hos nötkreatur. Tankmjölken i samtliga mjölkbesättningar i regionerna Gotland, Öland och Östergötland kommer att undersökas för antikroppar mot salmonella i mjölken. Undersökningen kommer att vara anonym.

Läs mer här!