Nyhet

Råd vid misstänkt eller konstaterad resistens mot avmaskningsmedel

Tillgång till effektiva avmaskningsmedel är ofta helt avgörande för framgångsrik uppfödning av får på bete. Att motverka uppkomst av resistens hos parasiter är en utmaning för såväl producenter som veterinärer och parasitologer världen över.

 

Att ha en väl fungerande strategi för att bekämpa parasiter hos fåren är en utmaning för såväl producenter som veterinärer, särskilt om tillgängliga läkemedel inte fungerar på ett bra sätt. Expertgruppen Sampar (G&D, SLU, SVA och VÄXA) arbetar framför allt för att motverka att parasiterna blir motståndskraftiga (resistenta) mot avmaskningsmedlen. Vid misstanke om resistens bör en utredning, så kallad FECRT, göras.

Vägledning och råd har samlats bland annat i dessa två dokument; ett riktat till besättningar med misstänkt resistens och ett till dem med konstaterad resistens.