Nyhet

PRRS-utbrott på dansk galtstation

En dansk seminstation har drabbats av PRRS. Från Danmark tas endast fryst galtsperma in till Sverige till en av våra avelsbesättningar. Den frysta sperman provtas innan användning, men vidare införsel har givetvis stoppats som en säkerhetsåtgärd. Svenska Köttföretagen följer branschens egna införselkrav som är uppsatta av SDS, Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll. Detta gör att vi tryggt kan ta in dansk genetik utan att riskera att föra in sjukdomar som PRRS.

Hatting KS i Horsens, en av Danmarks seminstationer, har drabbats av ett utbrott av PRRS i en avdelning med Duroc galtar. Efter påvisande av antikroppar mot den europeiska typen av PRRS-virus har ett försäljningsstopp utfärdats den 26 juli från den aktuella seminstationen. Alla galtar i den drabbade avdelningen har slaktats. Seminstationerna i Danmark anses ha varit fria från PRRS sedan 2002. Provtagning av galtarna genomförs regelbundet för att visa frihet från antikroppar bland annat av typen PRRS. Smittan misstänks ha varit luftburen.

Svenska grisbesättningar är fria från PRRS. En regelbunden provtagning, med Gård & Djurhälsan som huvudman, sker i alla livsvinbesättningar och på slakterier för att kontrollera friheten från virusinfektion av PRRS. För en fortsatt frihet från PRRS är det av stor vikt att följa Svenska Djurbönders Smittskyddskontrolls (SDS) smittskyddsrekommendationer för import av levande djur, genetiskt material samt smittskydd efter utlandsvistelse och besök i svenska besättningar. SDS har i tillägg till myndighetskraven krav på utökade provtagningar för att utesluta att PRRS, och ett antal andra smittsamma sjukdomar drabbar Sverige.

Import av semin till Sverige

Svenska Köttföretagen importerar fryst semin från Danmark till en av sina avelsbesättningar. Anledningen till att vi tar in fryst semin är för att säkerställa att semindoserna är fria från kända smittämnen. Importen sker i samverkan med SDS och alla galtar som är aktuella för Sverige provtas för bl a PRRS före och efter samling av aktuella galtar. Även semindoserna provtas och analyseras. Endast sperma från galtar med godkända provsvar importeras till Sverige. I och med PRRS-utbrottet på seminstationen i Horsens har importen tillfälligt stoppats för att inte riskera vårt hälsoläge. Samling av galtar för export till Sverige kommer framöver ske från en annan seminstation.

Vad är PRRS?

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, PPRS, orsakar stora produktionsförluster i en rad länder. Sjukdomen orsakas av ett mycket smittsamt virus och smittspridning sker via levande djur, sperma, direktkontakt med bilar eller människor. Det kan även vara luftburet vilket man misstänker i det aktuella danska utbrottet. De viktigaste symtomen när infektionen drabbar en besättning är reproduktionsstörningar; ökade omlöpningsfrekvenser, sena kastningar och nedsatt mjölkproduktion. Sjukdomen varierar från en mild form till en mycket akut sjukdom med dödsfall. Smågrisar föds svaga och växer dåligt, får diarré och ledinflammationer och drabbas ofta av luftvägsinfektioner. Tillväxtgrisar och slaktsvin drabbas huvudsakligen av luftvägsinfektioner som ofta övergår i komplicerade lunginflammationer. Sverige är fritt från PRRS och det är synnerligen viktigt att detta behålls. Gård & Djurhälsan ansvarar för ett smittsäkringsprogram, smittsäkrad besättning SSB, som ger detaljerad vägledning för hur ett säkert smittskydd kan uppnås och kontrolleras. Kontaktuppgifter till ansvariga veterinärer finns på www.gardochdjurhalsan.se . En mycket viktig faktor för att skydda Sverige från denna farsot är den utökade kontrollen av importdjur, sperma och embryon som hanteras av SDS där veterinär Anne Mörner är kontaktperson, anne.morner@gardochdjurhalsan.se.

Läs broschyren om PRRS här!