Nyhet

Problem med läkemedelsleveranser

Under våren har vi upplevt ett stort och dessvärre ökande problem med tillgängligheten på läkemedel. Detta gäller inte bara läkemedel för våra lantbruksdjur, utan även andra veterinärmedicinska och humanmedicinska preparat.

Många av våra vanligaste läkemedel har varit slut i hela Sverige under flera månaders tid, och apoteken har inte kunnat få nya leveranser från läkemedelsproducenterna.

Situationen är mycket olycklig eftersom det kan orsaka för sent insatt, eller inte optimal behandling av sjuka djur, samt att profylax som görs för att undvika sjukdom eller öka djurvälfärden inte kan göras. Kraftigt ökade kostnader för preparat som normalt inte är förstahandsval är en annan konsekvens för djurägare.

I många fall har vi kunnat lösa det genom att skriva ut andra mer eller mindre likvärdiga preparat eller genom att söka licens för andra preparat som normalt inte finns registrerade i Sverige. Detta medför dock ofta en dominoeffekt, dvs att de preparat som normalt inte skrivs ut så ofta också tar slut. Just nu ser vi stora störningar i b.la. tillgången på parasitmedel till får.

Orsakerna till problemet är ofta sådant varken apoteket eller läkemedelsproducenten råder över. Så här förklarar Johan Enberg på Djurfarmacia situationen:
”Orsakerna till att det nu är svårt att få tag på läkemedel både till djur och människor är många, men i de flesta fall så beror det på Covid-19. Det har i vissa fall berott på stora covid-utbrott på fabriker, det är fabriker som valt att ställa om produktionen i förmån för vaccin mot Covid-19, det är råvaror som tar slut pga den höga vaccintillverkningen världen över och ibland är det andra störningar i tillverkning och logistik som kan härledas till pandemin. Utifrån hur situationen ser ut jobbar vi med att försöka ta fram alternativa produkter när så är möjligt.”