Nyhet

Positiva besked från Jordbruksverket

Arbetet med att smittspåra den ovanliga formen av salmonella, Salmonella choleraesuis, som konstaterades i en grisbesättning i Skåne den 15 september fortsätter. Det ser hoppfullt ut när Jordbruksverket idag kunde meddela att enbart en besättning av 21 gårdar som tagit emot djur de senaste sex månaderna, har påvisats smittad.

– Det är givetvis glädjande information som Jordbruksverket nu kan ge kring utvecklingen av salmonellan på grisgårdar i Skåne. Att man så snabbt har kunnat begränsa spridningen är givetvis resultatet av ett mycket bra arbete i smittsskyddsarbetet. Konsumenterna kan känna sig trygga med att branschen samverkar med myndigheterna och agerar snabbt o resolut vid dessa tillfällen, säger Hans Agné vd på Svenska Köttföretagen.

Flera tusen prover har tagits av veterinärer från bland annat Gård & Djurhälsan. Dessa prover har sedermera analyserats av SVA och ligger till grund för beslutet om att frisläppa de 15 gårdarna som varit spärrade.

– Eftersom detta är en allvarlig typ av salmonella så är detta förstås ett gott resultat att endast en av kontaktbesättningarna fallit ut som positiv. Ett snabbt agerande med spärr och provtagning av ursprungsbesättningen har bidragit till resultatet. Vårt fokus ligger fortsatt på att bekämpa smittan och hålla svenska grisar fria från sjukdomen, säger Katharina Gielen, på Jordbruksverket.

Totalt har 22 kontaktbesättningar provtagits och av dessa har 15 provtagits vid två tillfällen, varav 21 konstaterats negativa och en positiv. I kontaktbesättningen som smittades påvisades salmonella endast hos djur i karantän och smittan spreds inte till resten av djuren tack vare effektiva smittskyddsrutiner. Av det skälet är spärren på övriga djurutrymmen på gården nu hävd.

– Nu hoppas vi att saneringsarbetet på de två gårdarna där smittan påträffats kan fortlöpa på ett bra sätt. Det är ett arbete som är tidsödande men väldigt viktigt för att vi förhoppningsvis går i land med att utrota denna otrevliga salmonellatyp, avslutar Agné.

Läs hela pressmeddelandet här >> Jordbruksverkets pressmeddelande