Nyhet

Parafilarios hos nötkreatur

Parafilaria Bovicola är namnet på en parasit som lever under huden och i muskler på framför allt hals, skuldra och rygg på nötkreatur.

Den sprids med ansiktsflugan (Musca Autumnalis) som inte trivs inomhus, därför är det framför allt djur som går ute under betessäsongen som riskerar att smittas med Parafilariaparasiten.

På senare år har det märkts en ökning av parasiten Parafilaria, som också kallas för ”grönt kött”, i framför allt vissa delar av landet som östra delarna av Mellansverige. Ökningen har noterats både genom fler rapporter från djurägare om hudblödningar hos djur och en ökning av slaktanmärkningarna och även andelen delkassationer på slakterierna, i enstaka fall även helkassationer.

Genom avmaskning, som då måste ske i rätt tidpunkt, kommer man bara åt den vuxna parasiten men inte de olika stadier av larver som föregår den vuxna masken. Man kan försöka förebygga smitta genom att behandla djuren med flugrepellerande medel under betesperioden och i kombination med avmaskning vid väl vald tidpunkt kan man förhoppningsvis minska risken för slaktanmärkningar på de djur som går till slakt under vår och försommar samt minska smittrycket genom att bryta smittcykeln på de kvarvarande djuren för att därigenom minska risken för smitta till nästa års betande djur.

Kontakta din nöthälsoveterinär på Gård och Djurhälsan om du vill ha råd om hur du ska göra för att minska risken för Parafilarios på dina djur.

 

Följ den här länken för att läsa mer om Parafilarios på SVAs hemsida

https://www.sva.se/amnesomraden/djursjukdomar-a-o/parafilarios-hos-notkreatur/