Nyhet

Övervakning och begränsning av Mykoplasma bovis

Inom näringen pågår just nu ett omfattande arbete för hur vi ska kunna övervaka och begränsa smittspridningen av bakterien Mycoplasma bovis. I Sverige har vi ett mycket gynnsamt smittläge som vi vill värna om.

En nationell undersökning av tankmjölk 2019 visade att fem procent av mjölkbesättningarna hade antikroppar mot Mycoplasma bovis. Förekomsten varierade inom landet. I dagsläget har bakterien inte hittats i endast hittats i söder om Dalälven. Det finns en stor risk för spridning av smittan vidare norrut, framför allt genom försäljning av livdjur. Vi har dock goda möjligheter att begränsa smittan innan den fått fäste i landet och inom en snar framtid kommer det att finnas en strategi för övervakning i mjölkbesättningar.

Mycoplasma bovis orsakar djurhälsoproblem med stora ekonomiska förluster. Kalvar som drabbas får ofta svårbehandlade lunginflammationer, men kan också få led- och öroninflammation. Kor kan få samma symtom som kalvar men infektionen kan också orsaka smittsam juverinflammation. Nötkreatur kan vara friska smittbärare men det är vanligt att sjukdom bryter ut om djuren utsätts för stress, till exempel i samband med transport eller om de drabbas av andra smittor. Den vanligaste smittvägen för Mycoplasma bovis är genom inköp av djur. Alla djurkategorier kan ha med sig smittan – kalvar, kvigor och kor. Det är därför viktigt att i möjligaste mån undvika inköp.

Anita Jonasson, veterinär Gård & Djurhälsan
Anita.jonasson@gardochdjurhalsan.se

Anna Ohlson, veterinär Växa Sverige
anna.ohlson@vxa.se