Nyhet

Nytt klövprojekt - utveckling av diagnostiska test för fotröta och CODD hos får

Fotröta och CODD (smittsam digital dermatit) hos får är smärtsamma klövsjukdomar som orsakas av bakterier. Det är viktigt att kunna övervaka sjukdomarna och studera hur de sprids inom och mellan besättningar.

Fotröta och CODD (smittsam digital dermatit) hos får är smärtsamma klövsjukdomar som orsakas av bakterier. Det är viktigt att kunna övervaka sjukdomarna och studera hur de sprids inom och mellan besättningar. Förekomst av specifika antikroppar i blod och mjölk indikerar att ett djur är infekterat men idag finns inga serologiska tester som kan användas för att påvisa klövinfektioner. I detta projekt vill vi utveckla ett test för att påvisa förekomst av antikroppar mot bakterier som orsakar fotröta och CODD hos får som sedan kan användas för att diagnostisera sjukdomarna på ett enkelt sätt. Tillsammans med Gård & Djurhälsan söker vi nu besättningar att provta där fotröta o/el CODD nyligen påvisats.

Projektet är finansierat av Petra Lundbergs Stiftelse och kommer att pågå tom sommaren 2025. Projektet är en del av Lex Roelofs doktorandarbete som även innefattar utveckling av diagnostiskt test för smittsamt klöveksem hos nötkreatur.

Kontaktuppgifter till projektansvarig:
Docent Sara Frosth, SLU
E-mail: sara.frosth@slu.se
Tel: 018 – 67 23 64