Nyhet

Nyhetsbrev Får 4-2021

Innehåll:

  • Följ upp parasitförekomst
  • Varför måste nyetablerade besättningar som startat med M3/C3 och/eller MV/CAE-fria djur ta prov?
  • Växer lammen som de ska?
  • Nu kan vi återigen erbjuda spårämnesanalyser anpassade till fårens behov
  • Påminnelse seminkurs
  • Problem med läkemedelsleveranser
  • Att verka på en stigande marknad
  • De tio viktigaste klimatåtgärderna på svenska gris-, nöt- och lammgårdar!

Läs hela nyhetsbrevet här!