Nyhet

Nu flyttar snart obduktionsverksamheten i Skåne till nya lokaler i Krutmöllan utanför Lund

Av alla lantbruksdjur som obduceras, så utförs de flesta i Skåne. Under senare år har en flytt av verksamheten i Kristianstad planerats till Konvex lokaler i Krutmöllan utanför Lund. Nu börjar vi närma oss att flytten ska bli verklighet.

Just nu slutförs de sista detaljerna i den nya obduktionslokalen, som kommer bestå av en stor fin obduktionssal med anslutande kyl, kontor och omklädningsrum samt en avdelning med utvecklingspotential för tex utbildning.

Vi står inför en stor utmaning att få flytten att fungera med så små störningar som möjligt av verksamheten. I dagsläget ser det ut som att första djuret kommer obduceras på Krutmöllan någon gång i mitten av november.

Den 11 november planeras en invigning av lokalerna och inbjudningar skickas nu ut till närmast berörda. Därefter hoppas vi kunna komma igång så fort som möjligt. Det är möjligt att flytten kan komma att  innebära några dagars uppehåll av obduktioner. Uppdaterad information kommer att finnas på vår hemsida.

Vilka förändringar kommer flytten att innebära?

Förutom att flytten kommer innebära nya fina lokaler med möjlighet till utveckling. Så kommer vi dessutom att minska antalet transporter som dagens lösning i Kristianstad har inneburit.

Den för verksamheten dyrbara specialintransporten av kadaver i Svensk Lantbrukstjänst regi kommer att upphöra. Istället kommer Svensk Lantbrukstjänst ordinarie intransport av kadaver för obduktion att gälla. Det kommer inte heller att finnas samma möjlighet att transportera in djur själv på det sätt som skett vid Kristianstad. Endast intransport av mindre djur för obduktion kommer vara möjligt att göra själv. Detaljerad information om detta kommer att läggas ut på vår hemsida.

Vi ber om förståelse för att flytten kan komma att innebära en del utmaningar innan nya rutiner funnit sin plats. Håll ögonen öppna på vår hemsida i november för att få uppdaterad information om vad som gäller just då.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Veterinär Ulrika Rockström
070-524 37 90
ulrika.rockstrom@gardochdjurhalsan.se