Nyhet

Ta del av FarmStat-rapporten för 2022

Nu är FarmStat-rapporten för 2022 sammanställd. Passa på att läsa och ta del av information och statistik kring hälsoläge och produktionsresultat.

Inom ramen för projektet FarmStat, som finansieras av anslagsmedel från Jordbruksverket, har Gård & Djurhälsan sammanställt information kring hälsoläge och produktionsresultat i den svenska gris-, nöt- och lammproduktionen. FarmStat planeras som ett flerårigt projekt och avsikten är att under kommande år utvidga och fördjupa informationen.

Via länken nedan kan du ta del av rapporten för 2022 men även för 2021.

Läs mer > FarmStat-rapporten