Nyhet

Mykoplasma bovis kontroll i Finland

År 2012 upptäcktes det första fallet av Mykoplasma bovis i Finland och redan 2013 startades ett kontrollprogram. I slutet av 2019 var 530 besättningar anslutna. I programmet ingår två årliga veterinärbesök med provtagning, dessutom analyseras alla mjölkprover vid mastit med PCR för att på så vis kunna upptäcka bakterien i ett tidigt skede. I programmet ingår även regler för djurförflyttning då bakterien framförallt sprids via livdjur.

År 2012 upptäcktes det första fallet av Mykoplasma bovis i Finland och redan 2013 startades ett kontrollprogram. I slutet av 2019 var 530 besättningar anslutna. I programmet ingår två årliga veterinärbesök med provtagning, dessutom analyseras alla mjölkprover vid mastit med PCR för att på så vis kunna upptäcka bakterien i ett tidigt skede. I programmet ingår även regler för djurförflyttning då bakterien framförallt sprids via livdjur.

Totalt har sjukdomen påvisats i cirka 250 besättningar, varav 86 mjölkbesättningar. Det är svårt att bli fri från bakterien och 2020 har man 230 känt infekterade besättningar. Elva besättningar har dock troligtvis lyckats med saneringen och gått från att klassas som infekterad till lågrisk. Sanering har gjorts genom strikta hygienrutiner i besättningen, framförallt runt kalvning.  Gård & Djurhälsan och Växa Sverige har under 2020 inlett ett samarbete med Finland gällande Mykoplasma bovis, för att kunna dra nytta av varandras erfarenheter.

Mykoplasma bovis infektion ses ofta som svårbehandlade lunginflammationer hos kalvar, men kan också orsaka led- och öroninflammation och smittsam mastit. År 2019 hade ca 5 % av mjölkkobesättningarna i Sverige antikroppar mot bakterien. Ett arbete pågår även i Sverige för att undersöka olika möjligheter att minska spridningen av sjukdomen.

Anita Jonasson, veterinär Gård & Djurhälsan
Anita.jonasson@gardochdjurhalsan.se

 Anna Ohlson, veterinär Växa Sverige
Anna.ohlson@vxa.se