Nyhet

Medeltal för svensk grisproduktion 2020

Nu är de årliga medeltalsberäkningarna för svensk grisproduktion 2020 genomförda och publicerade.
Resultaten visar på produktionsförbättringar inom både smågris- och slaktgrisproduktion. Suggorna både födde och avvande fler grisar år 2020 jämfört med 2019. Slaktgrisarna hade en fortsatt hög tillväxthastighet och utnyttjade fodret effektivare jämfört med föregående år.

 

Välkommen att ta del av läsningen på WinPigs hemsida: https://www.gardochdjurhalsan.se/winpig/

 

Tack till alla som bidragit till beräkningarna!