Nyhet

Listerios

Listerios eller kringsjuka som det också kallas är en sjukdom som ffa ses under vinterhalvåret då fåren utfodras med ensilage.

Listerios orsakas av en mycket motståndskraftig bakterie, Listeria monocytogenes, som finns naturligt i jord och gödsel. Vanligast visar drabbat får centralnervösa symptom då bakterien ger infektion i hjärna och hjärnhinnor, men listeria kan även orsaka aborter, juverinflammation, ögoninfektion, diarré och blodförgiftning.

Symptom som djuren kan uppvisa är slöhet, feber, ansiktsförlamning, går i cirklar och blir liggande på ena sidan, kastningar, död- eller svagfödda lamm.

Inkubationstiden är allt från några dygn till flera veckor. Den absolut vanligaste smittovägen är dåligt ensilage, så sjukdomen förebyggs genom att fodra ensilage av god kvalitet samt att hålla god hygien på foderbord och i ströbädd.

Behandling med antibiotikakur samt understödjande vård kan lyckas om den sätts in tidigt i sjukdomsförloppet, men annars är det avlivning som gäller av djurskyddsskäl då djuren oftast inte kan äta och dricka.

Viktig är också att komma ihåg att Listeriabakterien kan infektera människor, särskilt gravida tillhör riskgruppen så rekommendationen är att gravida inte ska förlösa tackor vid misstanke om Listerios.