Nyhet

Länsstyrelsen ordnar kurs!

Kursen: Friska får på bete anordnas av Länsstyrelserna i Jönköping respektive Kalmar

Jönköping 31 maj: för mer information och anmälan se här!

Kalmar 3 juni: för mer information och anmälan se här!