Nyhet

Kvalitetsutfallet för 2022

Kvalitetsutfallet för de lamm som slaktades under 2022, och som sammanställs av Gård & Djurhälsan, visar att den genomsnittliga slaktvikten sjunkit

Kvalitetsutfallet för 2022 visar sjunkande slaktvikter på får och lamm

Kvalitetsutfallet för de lamm som slaktades under 2022, och som sammanställs av Gård & Djurhälsan, visar att den genomsnittliga slaktvikten sjunkit från 19,7 kg 2021 till 19,5 kg 2022. Samtidigt har både fettgruppen och formklassen minskat något, från fettgrupp 6,2 2021 till 6,1 2022 resp. från formklassen 8,0 2021 till 7,9 2022.

För fåren har slaktvikten sjunkit från 30,4 kg 2021 till 29,3 kg 2022. Detta samtidigt som fettgruppen minskat från 8,0 till 7,7 och formklassen varit oförändrad, 7,4 både 2021 och 2022.

Flest får och lamm slaktades under september, oktober och november, precis som tidigare år. För 2022 ser vi att de lamm som slaktades från och med augusti och framåt hade en lägre vikt samt lägre fettgrupp och formklass än de lamm som slaktades tidigare under året. För fåren ser vi denna skillnad redan från juli.

Läs hela kvalitetsutfallet här!