Nyhet

Kort om knott

I hela landet finns det en del betesmarker med alltför gott om knott som kan besvära betande får. Knottens larver utvecklas (till skillnad från myggans) i rinnande vatten, och till exempel vid en tidig varm vår kan det bli masskläckning av dem.

De små flugliknande insekterna sticks inte men ger svidande bett på tunn hud – på fårens huvud, på juvret etcetera. Fåren kan bli märkbart irriterade och t o m dödsfall har rapporterats.

Diskutera gärna med din veterinär om du behöver ingripa och i så fall vilket preparat du kan använda – olika typer av spot-on eller pour-on.