Nyhet

Kom ihåg fästingprofylax!

I vissa svenska fårbesättningar kan fästingburen smitta orsaka stora problem och då rör det sig i första hand om sjukdomen betesfeber (anaplasmos). Betesfeber orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum som trycker ner immunförsvaret och banar väg för andra infektioner.

Symptom vid betesfeber är hos lammen hög feber (upp till 42 grader) påverkat allmäntillstånd, nedsatt aptit, hälta och plötsliga dödsfall. Hos de vuxna brukar det finnas en viss immunitet även om det förekommer fall av sjukdom.

Anaplasma sprids med fästingar och problem förekommer f.f.a. på Gotland, Uppland och längs östkusten. Dock har infekterade fästingar hittas i många andra delar av Sverige. Infektion sker då fästingen suttit fast 24 – 48 timmar och inkubationstiden är 4 till 8 dagar.

Diagnos ställs via obduktion eller blodprov.

Akut sjuka djur behandlas med antibiotika enligt den strategi veterinär bedömer lämplig, men ibland blir sekundärinfektionerna av kronisk karaktär, ex. hältan kvarstår vid ledinflammationer.

Det är alltså viktigt att förebygga mot fästingar med hjälp av pour-on preparat, framför allt på vår/försommar samt på hösten då fästingpopulationen är som störst.

Så kom ihåg att behandla mot fästingar vid betessläpp!

Det krävs recept så kontakta din veterinär eller ring oss på Gård och Djurhälsans telefontid för fårägare 0771-21 65 00 vardagar 9 – 12 samt 13 – 15.