Nyhet

Klimatavtryck för svensk grisproduktion

Svensk grisproduktion har förbättrat sitt klimatavtryck från 3,2 till 2,5 kg CO2e/kg slaktad gris sedan 2005. Förklaringen ligger i förbättrad produktionseffektivitet, förhållandevis hög användning av biprodukter samt minskad andel soja i foderstaten.

Läs mer om resultaten i RISE-rapporten Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion (pdf)

Extern länk >> Mer information om projektet samt inspelat webbinar återfinns på RISE hemsida