Nyhet

Juverinflammation hos tackor - projekttiden förlängs

Då vi inte fick in tillräckligt med material efter vårlamningen så förlängs nu projekttiden för studien där vi samlar mjölkprover för att avgöra vilka bakterier som orsakar akut juverinflammation hos tackor, och vilken medicin (antibiotika) som är bäst alternativ för behandling.

Målsättningen med projektet är att säkerställa lyckade behandlingar av akut juverinflammationer hos tackor och att kunna ge bästa möjliga råd.

Provtagningsmaterial för gratis koll skickades under våren ut till besättningar i G&D med mer än hundra tackor. Har du fall av juverinflammation och kallar ut veterinär, men saknar provtagningsmaterial? Då kan veterinären hjälpa till med provtagningen och remiss kan fås av oss via e-post. Erbjudandet gäller hela vinterlamningen 2022-2023 och troligen även kommande vårlamning.

Förutom att bidra till viktig kunskap om du skickar in prover så får du själv reda på vilken bakterie som orsakade juverinflammationen på din tacka, kunskap som kan göra att behandling och förebyggande åtgärder kan optimeras.

Hör av er om ni har frågor: katarina.gustafsson@gardochdjurhalsan.se eller ylva.persson@sva.se

 

//Katarina Gustafsson G&D, Ylva Persson SVA