Nyhet

InterPIG- en viktig rapport för att mäta svenska konkurrenskraft

Gård & Djurhälsan deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG, med deltagare från 17 länder som jämför grisproduktion mellan medlemsländerna. Detta är en beställning från LRF Kött, och ett arbete som Gård & Djurhälsan hoppas kommer fortskrida då det är ett unikt samarbete och viktigt verktyg för att mäta Sveriges konkurrenskraft!

Vitsen med uppdraget

I nätverket jämförs produktionsresultat och ekonomiska parametrar från medlemsländernas grisproduktion. Nätverket fungerar också som en referensgrupp och kunskapsbank för olika aktuella frågor kopplade till grisnäringen i respektive land. Från och med 2009 har det årligen publicerats en svensk ”Internationell rapport”. I årets rapport redovisas produktionsresultat och ekonomiska jämförelser från 2019 samt resultatutvecklingen 2015–2019.

Positivt för Sverige

Sammanställningen från årets resultat från InterPIG, visar att svensk grisproduktion fortfarande hävdar sig väl i en internationell jämförelse, både vad det gäller produktionsresultat och produktionsekonomi. Liksom tidigare år är smågrisdödligheten det produktionsmått som hämmar resultatutvecklingen mest.

Ett långsiktigt och uthålligt arbete med förebyggande hälsovård under många år har bidragit till att vi har friska grisar med en extrem tillväxtkapacitet. Genom ett uthålligt och konsekvent arbete med att förbättra skötselrutiner och närmiljö för den lilla grisen kommer också smågrisöverlevnaden öka. Nästa stora utmaning för svensk grisproduktion blir att öka hållbarheten på suggorna. Svensk grisproduktion har ett stort förtroendekapital att förvalta.

Mäter konkurrenskraft

Rapporten visar att svenskt griskött har en mycket stark position på hemmamarknaden och den ska bevaras och försvaras. Bland annat genom att vi kan visa med siffror och IRL (”i verkliga livet”) att vi har friska grisar, som förbrukar minimalt med antibiotika och som presterar på toppnivå tack vare bra genetik, bra miljö och bra skötsel.

Detta är ett betydelsefullt arbete för att kunna mäta konkurrenskraften i svensk grisproduktion och för att följa resultatutvecklingen jämfört med övriga länder i InterPIG, säger Ingvar Eriksson, representant från Gård & Djurhälsan och författare av rapporten.

Läs hela rapporten här! >> InterPIG 2020

Alla rapporter från tidigare år >> InterPIG