Nyhet

Internationellt möte för europeisk grisproduktion

Gård & Djurhälsan var på ett internationellt möte i Budapest i veckan, för europeisk grisproduktion. En kort sammanfattning av intrycken är att det är stora utmaningar för grisproduktion och övrig köttproduktion i Europa.

Det är vikande siffror för griskött i de flesta länder förutom Spanien. Export till Kina sker i mycket liten omfattning jämfört med tidigare. Det är ett svagt politiskt stöd för livsmedelsproduktion i många länder och det är en tuff diskussion kring avräkningspriser. Krisstöd saknas för många länder.

Sammantaget känns det som vi har en bättre situation på de flesta plan i Sverige, även om vi också har utmaningar att ta oss igenom. Det är en viktig signal att skicka till alla som arbetar med köttproduktion, att förutsättningarna är minst lika bra Sverige, sannolikt bättre än för Europa i övrigt just nu.