Nyhet

InterPIG – Internationella rapporten 2021

Gård & Djurhälsan deltar i InterPIG, ett internationellt nätverk. InterPIG bildades redan 2002 och initiativtagare till gruppen var forskare och rådgivare från Danmark, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Sverige kom med som aktiv deltagare redan efter några år, då med Svenska Pig som representant. I nätverket jämförs produktions-resultat och ekonomiska parametrar från medlemsländernas grisproduktion. Nätverket fungerar också som en referensgrupp och kunskapsbank för olika aktuella frågor kopplade till grisnäringen i respektive land.
Från och med 2009 har det årligen publicerats en svensk ”Internationell rapport”. I årets rapport redovisas produktionsresultat och ekonomiska jämförelser från 2020 samt resultatutvecklingen 2016–2020.
Följande länder är medlemmar i InterPIG: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.
De skillnader som finns mellan länderna i till exempel avräkningssystem kompenseras för, så långt det är möjligt, med hjälp av omräkningar. I det samlade slutdokumentet gör alla länderna redovisningarna på samma sätt, vilket innebär att resultatutvecklingen inom respektive land är lätt att följa på ett tillförlitligt sätt.

 

Läs rapporten i sin helhet >> Internationella rapporten 2021