Nyhet

Insektssommar?

Vi har fått många rapporter om fluglarvsangrepp och stickande insekter såsom bromsar denna sommar. En del uppfattar det som att bromsarna bitit fåren, ofta längs ryggen, och orsakat sår där flugorna lägger ägg.
I andra fall är det djur med diarré och nedsmutsad bakdel som dragit till sig flugor, men det förekommer också att individer drabbas utan att man ser någon tydlig underliggande orsak.
Det är en mycket obehaglig upptäckt att fåren angripits av fluglarver och det kan på kort tid orsaka stort lidande. I vissa fall är det så utbrett och långt framskridet att djuren måste avlivas.
Behandling innefattar i första hand att få bort larverna från såret! Klipp och avlägsna mekaniskt alla du kan se samt tvätta såret. Rör det sig om djur med diarré är det viktigt att rengöra alla från nedsmutsad ull. Ofta är installning ett gott alternativ såväl för fortsatt behandling som för att minska ytterligare angrepp.
Fortsätt att kontakta oss på telefontiden för rådgivning och recept på medel för att förhindra att flugor lägger fler ägg på fåren.
I vissa fall är angripna djur allmänpåverkade och då kan besök av veterinär inkluderande antibiotikabehandling mot bakteriell sekundärinfektion vara nödvändigt.