Nyhet

Inköpsrutiner och karantän

Nu är det många som planerar att ta in nya djur i sin besättning. Som alltid trycker vi på våra råd kring inköpsrutiner och karantän för att skydda egna djur och beten.

Här kommer en förklaring till varför det är viktigt att avmaska de inköpta djuren trots att det första träckprovet ser fint ut, kanske t.o.m. visar noll. Provsvaret 0 epg innebär att det är så få äggläggande maskhonor att man inte kan påvisa några ägg i den gängse träckprovsundersökningen, men det betyder inte att djuren är helt fria från mask. I vanliga fall betyder 0 epg i sex eller fler träckprov från en besättning att det inte är läge för avmaskning. Undantag görs vid införsel av livdjur då man strävar efter att inte introducera även små mängder av nya arter eller ännu värre resistenta maskar till den egna besättningen. Därför kan man avmaska livdjur i karantän samtidigt som man tar första träckprovet. Vi brukar även rekommendera att beställa PCR-analys för att påvisa mindre mängder av Haemonchus i prover tagna i karantän.

Läs mer om våra råd vid inköp av djur här: https://www.gardochdjurhalsan.se/hjalp-faren-att-sta-emot-parasiter/

Vid träckprovsanalys får vi en bild av förekomsten av aktiva äggläggande parasiter. När vi köper in djur så är vi extra måna om att få bort alla stadier av parasiterna. Även de larver som ännu inte blivit könsmogna och börjat lägga ägg. Olika avmaskningsmedel är effektiva mot olika utvecklingsstadier hos parasiterna. Därför är det viktigt att följa våra råd kring avmaskning av nya djur som skall komma in i din besättning och vidare ut på dina beten.