Nyhet

Information från Jordbruksverket – nu får du mera tid på dig att uppdatera information om din produktionsplats!

Den nya djurhälsoförordningen (Animal health law, AHL) träder i kraft den 21 april. I och med detta byter begreppet produktionsplats namn till ”anläggning” och djurhållare behöver registrera sin djurhållning eller uppdatera den information som redan finns i Jordbruksverkets databaser. Nu förlängs tidsramen för att göra detta till 1 oktober 2021. Läs mer om vad som gäller på Jordbruksverkets hemsida