Nyhet

Har dina djur stora leverflundror? Slaktrapporten kan ge dig ledtråd

Sjukdomsregistreringen vid slakt är ett viktigt hjälpmedel för att ta reda på om fåren bär på leverflundror.

Stora leverflundran är lurig att diagnostisera med hjälp av träckprov under stora delar av året. Fåren smittas främst av stora leverflundran under sensommaren och hösten, sedan tar flundrans larver 3 månader på sig att utvecklas till vuxna äggläggande flundror. Detta innebär att flundrans ägg tidigast kan hittas i träckprov 3 månader efter att fåret smittades. Därmed är träckprovsanalys med frågeställning stora leverflundran osäker under sommar och höst. Här kan slaktrapporten vara till hjälp!

Vid kod 79/80 har vuxna stora leverflundror hittas vid slakt. Ta då omgående kontakt med veterinär för att rådgöra om behandlingsbehov efter installning.

Kod 83/84 anges vid sk ”parasitär leverskada”. Det kan innebära olika saker, det kan vara förändringar efter äldre avläkta behandlade infektioner med flundror, ärrbildning efter för fåret ofarliga parasiter som hamnat i ”fel” djurslag för parasiten, eller i vissa fall så kan det handla om larver från ännu ej vuxna stora leverflundor.

Kod 87/88 anges vid sk ”övrig leverskada”, här kan det handla om fettlever, infektioner i levern, blodansamlingar, men i vissa fall även här om skador som uppstått av stora leverflundrans larver.

Om djuren vid slakt under hösten (dvs tidigare än 3 månader efter smitta av stora leverflundran) får anmärkningar om parasitär leverskada eller övrig leverskada är det därför klokt att följa upp med en träckprovstagning av gårdens livdjur senare under vintern för att kontrollera om slaktanmärkningarna orsakats av stora leverflundran eller inte. Om vi räknar med ett fall där smittan skedde i augusti-september, så bör det gå tre månader efter det innan provet tas, dvs efter jul eller någon gång i januari. Har man glömt att göra detta så kan man också undersöka förekomst av flundreägg vid den vanliga provtagningen från tackorna på våren före betessläpp. Analysen kräver en annan procedur än de vanliga träckproven, därför måste man kryssa i rutan för extraanalys för leverflundror.

Om livdjuren bär på stora leverflundran ska de absolut behandlas, senast inför betesläpp, gärna tidigare så att inte flundrans ägg sprids på betet. Stora leverflundran är en mycket farlig och förlustbringande parasit. Genom att den skadar levern och som vuxen livnär sig på blod så påverkas fårets hälsa och produktionsförmåga avsevärt, vid kraftig infektion kan den leda till dödsfall.

OBS, kom ihåg att den lilla leverflundran, kod 81/82 är ofarlig för fåret och inte föranleder provtagning eller behandling!