Nyhet

Glöm ej beställa vaccin mot gasbrand!

Vaccination av tackor inför lamningen görs främst för att skydda de unga lammen från gasbrand, men ger även ett skydd till både lamm och tackor mot andra sjukdomar som orsakas av clostridiebakterier till exempel stelkramp.

Är det första gången du vaccinerar mot gasbrand i din besättning så behöver samtliga tackor få en grundvaccination i form av två vaccinationer med ca 4 veckors mellanrum (intervallet kan skilja sig åt något mellan olika fabrikat). Den första vaccindosen ges då ca 2 månader före beräknad lamning och den andra dosen ges ca 1 månad före beräknad lamning.

Kommande säsonger räcker det att ge de tackor som tidigare blivit grundvaccinerade en s.k. boosterdos ca 1 månad före beräknad lamning, medan rekryteringsdjur som inte fått vaccin tidigare ska genomgå en grundvaccination.

Tackan överför antikroppar hon bildat efter vaccinationen till lammet via råmjölken. Utan råmjölk får lammen inget skydd!

Beställ vaccin

Är du kund hos Gård & Djurhälsan ringer du oss enklast på vår telefontid, vardagar kl. 9-12 och kl.13-15, via växelnumret 0771-21 65 00 så hjälper vi dig med recept och hemleverans.

Viktigt att veta

  • Vaccinet är en kylvara och skall förvaras i kylskåp
  • Vaccinet får inte frysa
  • Öppnad flaska skall användas samma dag
  • Vänd flaskan ett par gånger så att innehållet blandas innan vaccinet dras upp
  • Du får själv vaccinera dina får mot gasbrand
  • Vaccinet ges under huden på sidan av halsen
  • Du bör byta kanyl mellan varje djur